Політика обробки персональних

1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про персональні дані» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи забезпечення безпеки персональних даних MOVA Globe (далі – Оператор).

Оператор вважає за пріоритет своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина під час обробки його персональних даних, зокрема захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://movaglobe.com.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);

Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://movaglobe.com.ua;

Інформаційна система персональних даних – сукупність містяться у базах даних персональних даних, та забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

Анонімізація персональних даних – дії, в результаті яких неможливо без використання додаткової інформації визначити належність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб'єкту персональних даних;

Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), анонімізацію, блокування, видалення, знищення персональних даних;

Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, які самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що виконуються з персональними даними;

Персональні дані – будь-яка інформація, прямо або опосередковано пов'язана з визначеним або визначуваним Користувачем веб-сайту https://movaglobe.com.ua;

Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://movaglobe.com.ua;

Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;

Розповсюдження персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, включаючи обнародування персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) результате яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти наступні персональні дані Користувача

Прізвище, ім'я, по батькові;

Електронна адреса;

Номери телефонів;

Рік, місяць, дата та місце народження;

Адреса;

Також на сайті відбувається збір та обробка анонімізованих даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

Вищеперелічені дані далі у тексті Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Мета обробки персональних даних

Мета обробки персональних даних Користувача — інформування Користувача шляхом відправлення електронних листів; надання доступу Користувачу до сервісів, інформації та/або матеріалів, які містяться на веб-сайті. Також Оператор має право відправляти Користувачу повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різноманітні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на електронну адресу murisenbus@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

Анонімізовані дані Користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних

Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://movaglobe.com.ua. Заповнюючи відповідні форми та/або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач виражає свою згоду з цією Політикою.

Оператор обробляє анонімізовані дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (збереження файлів «cookie» та використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодательства у сфері захисту персональних даних.

Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всі можливі заходи, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодательства.

У разі виявлення невідповідностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора murisenbus@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора murisenbus@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних

Перед початком здійснення транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов'язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб'єктів персональних даних.

Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Заключні положення

Користувач може отримати будь-які роз'яснення по інтересам питанням, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти murisenbus@gmail.com.

У цьому документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

Актуальна версія Політики в вільному доступі розташована в мережі Інтернет

Посилання на інші веб-сайти

Веб-сайт містить посилання на сторонні веб-сайти. Компанія не контролює ці веб-сайти та їх політику конфіденційності. Компанія закликає Користувача перед представленням своєї персональної інформації на цих веб-сайтах уважно ознайомитися з їх політикою конфіденційності.

Безпека

Компанія вживає відповідні заходи для забезпечення безпеки персональної інформації Користувача від втрати, неправильного використання, несанкціонованого доступу, розголошення або зміни. Однак метод передачі інформації та метод її зберігання в мережі Інтернет не може бути повністю безпечним, тому Компанія не гарантує абсолютну безпеку персональної інформації.

Зміни умов Політики

Компанія залишає за собою право змінювати умови Політики. У випадку внесення змін, Компанія публікує всі доповнення та зміни Політики на Веб-сайті. При подальшому користуванні послугами та використанні Продуктів Компанії, Користувач погоджується з новими умовами Політики.